Bærekraftig Utvikling

Bærekraftig utvikling
  • I samarbeid med lokale samfunn, etablering av nye muligheter for livsopphold gjennom nytt fokus og opplæring. Her inngår også reparasjon av skolebygninger, samt å sikre elevenes tilgang til solcellelamper og regntøy.  
  • Offentlige skoler og sosial mobilitet.
  • Etablere oljetrærplantasjer for å beskytte mangrover. 
  • Øke tilgangen på fisk gjennom mangroverestaurering og etablering av det første østerskulturprosjektet.                            
  • Beskytte landsbyer mot oversvømmelse ved å bygge demninger.
Bærekraftig utvikling

Majoriteten av befolkningen i prosjektområdet lever under fattigdomsgrensen. De kjemper for å overleve med svært lite, og er bekymret for fremtiden. Naturressursene minker i takt med ødeleggelsen av mangroveskogene. Lokalbefolkningen er også i økende grad bekymret for tapet av mangrove, som igjen vil medføre økt fare for ekstremvær slik som monstersyklonen Nagris i 2008.                                                                                                           

Vår utfordring er ikke bare å dempe klimautslippene, men også å hjelpe befolkningen med å skape en bedre og tryggere eksistens uten å ødelegge naturressurser for kortsiktig overlevelse. Målet vårt er å øke inntektene til 63% av befolkningen som lever under fattigdomsgrensa, med 100% høyere inntekt over de neste fem årene. Å skape levende landsbyer, utdannelse, bedre helsetjenester og introduksjonen av fornybar energi har topp prioritet.  

Etter å ha arbeidet med lokalmiljøet i tre år, har befolkningen fått styrket selvtillit og mer håp for fremtiden. Antallet arbeidsplasser har økt, og utvinning av kull fra mangrove har skapt en ny inntektskilde. Befolkningen har fått tilgang på energibesparende ovner, solcellelamper og høyere livskvalitet.

Dette er bare begynnelsen. Prosjektets mål er sosial og økonomisk fornyelse fundert på bærekraftige utviklingsprinsipper. Jo flere ressurser som skapes, desto mer vil tiltakene sikre befolkningens fremtid og samtidig motvirke klimaendringene. Bærekraftig utvikling er solidaritet med barna og menneskehetens fremtid.