Biologisk mangfold

  • Etablerte den første genbanken med 64 forskjellige arter mangrove, inkludert truede arter på IUNCs rødliste.
  • Samlet morplanter og frø fra endemisk truede arter til lagring i den globale frøkjelleren på Svalbard, og reddet planter ved formering i WIFs moderne laboratorium.
  • Beskytter ville elefanter og sjøkuer (dugonger)

Forskning på jordsmonn, vann, fauna og flora vil fortsette etter en innledende treårsperiode, i tillegg til sosial intervensjon for å bekjempe fattigdom som del av bærekraftsstrategien.

Å ta vare på biomangfoldet gjøres ikke bare for å opprettholde allerede eksisterende flora og fauna, men også for å berike miljøet med nye verdier, som den første mangrove-genbanken med 64 arter av alle typer mangroveskog og beslektede arter. Dette er av stor verdi for konserveringen av det rike genmaterialet til mangroven i Myanmar. Enkelte av disse plantene er på IUCNs liste over truede arter. En art trodde man først hadde gått tapt i Myanmar, med få gjenlevende i Indonesia. Den ble på ny identifisert i parken, og har blitt beskyttet gjennom nyplanting. Parken har også klart å innhente frø fra verdens høyeste mangrovetre, på hele 64 meter, i Ecuador. 

NYPA

Skape levebrød og bevare bærekraftig biomangfold

Mangrovepalmen Nypa er det eldste kjente treslaget i verden, med mer enn 70 millioner år i ryggen. Den har tilpasset seg ekstreme værforhold ved at stammen vokser vertikalt ned i jorda med greinene over jorda. Palmen kan motstå enhver monstersyklon siden greinene er fleksible og reiser seg igjen når uværet er over. Nypa produserer 50% mer sukker i sevjen enn sukkerpalmen, og er dermed den rikeste ressursen for produksjon av helsebringende søtningsmiddel av beste kvalitet, rikt på antioksidanter.

Nypasevje kan også bli benyttet i produksjon av biodiesel. Den er en bærekraftig ressurs som ikke er fullt utnyttet. Myanmar har tusenvis av hektar nypapalme som kan skape verdifull inntekt for folk i kystområdene.

Worldviews pilotprosjekt for nypasevje-produksjon er en del av vår levebrøds- og biomangfoldsstrategi, og har hittil produsert 800 liter av dette helsebringende søtstoffet. Laboratorieprøver bekrefter dets høye verdi som både helseprodukt og naturlig søtstoff egnet for husholdninger, bakerier og industri.

I neste fase, vil energibesparende trykkokere brukes i produksjonen av høykvalitetssevje. Vi planlegger å sette landsbybaserte enheter i gang med prosjektet, som vil gi livsgrunnlag til tusener av mennesker og samtidig bevare denne verdifulle mangroveplanten for fremtiden. Vi søker partnere med tilgang til det globale markedet for å sikre en bærekraftig produksjon, noe som igjen vil bety mer arbeid til folk i kystbyene. Her drar vi fordelene av en 70 millioner år gammel naturressurs for å begrense klimaendringene.