Hva er et Mangrove tre?

Det er det eneste treet som vokser i saltvann, og funksjonerer som en buffer mellom land og sjø. Mangroven finnes over hele verden i tropene, subtropene og hovedsakelig på bredder mellom 25 grader Nord og 25 grader Sør.

Mangroven er et salt tolerante trær, også kalt halophytes, og er tilpasset et liv i barske kystforhold. Trærne innehar et komplekst salt filtreringssystem, samt et robust rotsystem for å takle saltvannspåvirkningen og bølgebevegelser.

Se film for å lære mer: https://vimeo.com/290679127

Kan du kjøpe trær som en gave?

Ja, og du kan skrive så mange navn du vil når du sender ordren. Klikk på «add more names» og hvor mange trær som skal legges til hvert navn.Du vil så motta sertifikatet som PDF-dokument. Hvis du legger til 5 navn, får altså 5 PDF-er. Personen som bestiller mangrovene, vil motta alle sertifikatene digitalt og det  kan ta opptil 30 min før han får PDF-ene.

Hva får du når du kjøper mangrovetrær?

Du vil motta et sertifikat som viser størrelsen på Co2-reduksjonen i jordsmonn og biomasse kjøpet ditt står for, i tillegg viser sertifikatet at du støtter biomangfold som ikke bare opprettholder eksisterende flora og fauna, men også beriker miljøet med tilleggsverdier som oppretting av den første genbanken med Mangrove og relaterte arter. Du vil også være med på å beskytte truede dyrearter som  elefanter, dugonger og sjøskilpadder i parkområdene.

Vårt mål er å øke opptjening med over 100% i de neste 5 årene ved å fokusere på levekår og generere fortjeneste/lønn, som er en del av restaureringen av mangroven og  dermed oppnå bedre takling av klimaforandringene.

Wif betaler alle omkostninger, dette omfatter klargjøring av landområder, produksjon av frøplanter, ivaretakelse og beskyttelse av trær og nøye oppfølging gjennom 20 år.

Hvordan kan du bli klimapostiv?

En gjennomsnittsnordmann slipper ut ca 10 tonn i året noe som krever 20 mangrovetrær for å bli nøytral – i året. Kjøper du fler kan du regne deg som “positiv”, altså du trekker ned mer Co2 enn du slipper ut. Her kan du se en oversikt over utslipp i verden: data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC

Hvor kan jeg finne mitt tre?

Trærne blir plantet i forskjellige områder. I sertifikatet vil du finne en områdekode for å se hvor dine trær er/blir plantet. 

https://www.wif.foundation/planteomrader/ 

Hva er så forskjellen på å kjøpe nye planter og kjøp av CO2-kvoter?

Plantekjøp betyr selvfølgelig planting av nye trær, mens CO2-kvoter betyr reduksjon av karbon som har blitt lagret i trær tidligere.

Hvordan blir midlene brukt?

  • 67% til treplanting og tilsyn
  • 25 % til bærekraftig utvikling/fattigdomsreduksjon
  • 8 % går til administrasjon og rapportering

Kan noen stoppe plantingen?

Som en garanti for sikkerheten til plantingen, blir brukerrettigheter gitt til landområdene det gjelder, dvs til de lokale samfunnene vi samarbeider med slik at de  kan kan dra fordeler av prosjektet. Plantene er også beskyttet ved lov og blir med jevne mellomrom observert av sikkerhetspersonell og staben i Forest Department.

Hva er WIFs framtidsplaner?

Pr. 10.05.2020 har vi 75.000 Ha ledig for planting i Myanmar(300 mill trær) og er klare til å starte nye prosjekter i India og Indonesia i 2023.

Hvordan foregår planteprosessen?

Det starter med innsamling av frø, stell av disse og planting av de nye frøplantene etter at disse har spiret i 6 mnd. Noen mangrovetrær produserer ferdige frø som kan plantes direkte etter at jorda er klargjort, det tar ca et år å få et nytt mangrovetre klargjort. Ugressluking er også en del av jobben og utføres i de 2 første årene. Vi overvåker helsen og veksten av plantene med stadige stikkprøver. Tidsrammen for denne prossessen er slik at fra Januar til Mars blir frøene samlet og områdene preparert, så starter plantingen i April og avsluttes i September. 

Hva skjer hvis treet mitt ikke vokser opp?

Wif har en reservere bank på 200 000 trær som kan erstatte disse. Overlevelsesraten for plantene våre er dessuten 96%, langt over gjennomsnittet i tilsvarende andre prosjekter. (Evalueringsrapport fra 2019). Suksessen har ført til forespørsler om å sette i gang nye plante prosjekter fra mange nye samfunn, og også regjeringer. Med økende finansiell støtte, er det nesten ingen grense for hvor høyt vi kan oppskalere vår aktivitet. Din støtte er derfor av største viktighet.

Hva er VCS?

VCS-programmet er verdens mest brukte ,frivillige GHG-program. Mer enn 1300 sertifiserte VCS-prosjekter har til sammen redusert eller fjernet 200 mill tonn karbon og andre GHG-utslipp i atmosfæren. Både individuelt og i større selskaper rundt i verden vedkjennes viktigheten av å redusere utslippene som pågår. Som et resultat er det flere av disse som har dempet sin karbon påvirkning gjennom energieffektivitet og andre tiltak. Imidlertid, ganske ofte blir det for dyrt for disse enhetene å minske eller eliminere sine karbonavtrykk gjennom interne reduksjoner, så de behøver en mekanisme for å nå sine gylne mål. Dette kan gjøres ved å gå inn i et karbonmarked. Her kan den enkelte aktør nøytralisere eller forskyve sine utslipp  ved å trekke tilbake karbonkreditter generert fra prosjekter som reduserer GHG-utslipp andre steder.

Selvfølgelig er det vanskelig å forsikre om, eller verifisere at utslippsreduksjonen fra slike tiltak virkelig finner sted. Hovedarbeidet til VCS er å arbeide med og garantere troverdigheten til utslippsreduksjon prosjektene. Når et prosjekt blir sertifisert mot VCSs program med sine strenge regler, kan prosjektutviklerne få tildelt fordelaktige og handelsbare GHG-papirer som vi kaller Verified Carbon Units. Disse VCU-ene kan trades på det åpne markedet. Over tid vil denne fleksibiliteten kanalisere penger til nyskapende forretningsmetoder og  teknologi.

Hvordan fungerer det?

Prosjekter utviklet under VCS,s program må følge en streng vurderingsprosess for å bli sertifisert. VCS,s prosjekter dekker et mangfold av områder, inkludert fornybar energi (som vind og hydroelektrisk teknologi) og skoghold (Problemet med avskoging). Sertifikater som gjelder utslippsreduksjon, kan tildeles som VCU,s der hvert VCU representerer et tonns reduksjon eller fjerning fra atmosfæren.

Hvor kan vi finne mangrovene?

Mangroven kan vokse i 120 land rundt om i verden. Picture: (Wikipedia) 

Ofte stilte spørsmål

Kan du ikke finne svar på dine spørsmål?

Kontakt: post@wif.foundation