FAKTA OM MANGROVETRÆR

  • Mangrovetrær demper opp til fem ganger mer CO2 enn trærne i regnskogen
  • Beskytter liv og eiendom fra ekstreme værforhold
  • Øker sjømatproduksjonen med opptil 50%
  • Filtrerer og renser vannet, og har stor betydning for beskyttelse av korallrev og tang
  • Hvert voksne tre produserer oksygen til fire mennesker
  • Skaper en kjølende effekt og andre effekter som er vitale for livet på jorda
  • Assisterer sårbare kystsamfunn med bærekraftig utvikling til å bekjempe fattigdom
Mangroves has a vital role in protection of lives and properties in vulnerable coastal communities from tsunamis and extreme weather.
Only 16% of the original mangrove forests are left in the vulnerable Delta Region of Myanmar (NASA 2013).
Mangroves mitigate up to 5 times more CO2 than terrestrial trees and store most of it in the ground.
Increasing sea food stocks with up to 50% with several other important features in adaptation to climate change.
Mangrove forests are disappearing three times faster than rainforests with a critical level in many countries.

Co2- reduksjon

Mangrovetrær representerer en tydelig påvirkning på klimaet med 83% av havenes karbondeponering, og 50% fra mangrovebeplantede kystlinjer med tang og korallrev. Mangrover har en sentral rolle i å beskytte liv og eiendom i sårbare kystsamfunn fra tsunamier, sykloner og andre ekstreme værforhold. Trærne øker sjømatforrådene med opptil 50% og har flere særtrekk som bidrar til tilpasning til klimaforandringene. Tross deres sentrale rolle, forsvinner mangroveskoger tre ganger raskere enn regnskoger, og de har nå nådd et kritisk nivå i mange land. Det er på høy tid å snu denne negative trenden ved å øke gjenoppbyggingen gjennom en langsiktig restaureringsprosess. Vårt mål er 1.000.000.000 trær over i de neste 10 årene.

Sunne oseaner

Sivilisasjoner har blitt holdt i live siden tidenes morgen, med sunn mat og solide økosystemer gjennom gunstig påvirkning fra verdenshavene. Vår eksistens avhenger av hvordan vi ivaretar disse ressursene.

En nøkkel til sunne hav er mangrove, den eneste skogarten som spirer i saltholdig vann; en buffer mellom sjø og land. Trærne filtrerer og renser rester og sedimenter, og beskytter på denne måten korallrev og sjøgressenger. I tillegg har treet en uovertruffen kapasitet til å  begrense klimagasser som CO2 opp til fem ganger mer en regnskogens trær, med permanent lagring i grunnen. Dette kretsløpet er av stor betydning for livet på vår blå planet.

Miraleltreet redder liv og eiendom fra ekstremvær i sårbare kystsamfunn, og skaper et høyere landskap som beskyttelse mot sjøterskelheving.

Til tross for dette, forsvinner disse vitale skogenes ressurser tre ganger raskere enn regnskogenes – i enkelte land opp til et utryddingsnivå. Prosjektet motvirker også plastutslipp som truer livet i havene.

Plant mangrovetrær

Løsningen er enkel

Målet vårt er å plante 1.000.000.000 trær for å oppnå en merkbar global effekt på klimaendringene. Restaurering er en betimelig investering som genererer verdier som langt overgår kostnadene. En av disse uvurderlige effektene er 50% økning i sjømatressursene. Verdien av frukt- og honningproduksjon, råmaterialer til medisiner og verdien av VCS-sertifiserte (Verified Carbon Standard) karbonenheter vil vare i hundrevis av år.

Thor Heyerdahl klimaparks prestasjoner

2012-2016

2012-15: Omfattende forskning på mangroverestaurering i samarbeid med Pathein Universitety og Myeik University, samt jordtester og laboratoriestøtte fra Yangon University.

2015-18: Plantet og reddet 6,1 millioner mangrovetrær. Etablering av mangrove-genbank.

Beplantningsområder for ytterligere 2 millioner trær, som skal plantes i 2018 i samarbeid med kystbosetningene. 

  • Bærekraftig utvikling i 50 landsbyer, prosjekter som fokuserer på å bedre levevilkårene for kvinner og barn.
  • Bevaring av biomangfoldet og endemisk truede orkideer. Beskyttelse av truet fauna og korallrev grunnet klimaendringene.

FØR OG ETTER RESTAURERING

Erklæringen  i WIF om at

rklæringen  i WIF om at mangrovene har evnen til å dempe opptil 5 ganger mer CO2 enn regnskogtrær, og i tillegg representerer en viktig kjøleeffekt med mer enn 60.000 BTU-enheter per tre, blir underbygget  av ferske, vitenskapelige studier slik som disse, inkludert i UNEP-rapporten fra 2014 som omhandler “carbon blue”-kapasiteten til mangrovetrær. Den respekterte lederen av klimaforandringsgruppa i UTS og vitenskapelig medlem av The International Blue Carbon Initiative, Professor Peter Ralph, ble i november 2015 i Sydney Morning Herald,, sitert i en artikkel der han forteller at sjøgress,mangrove og salt myr absorberer karbon opptil 40 ganger hurtigere enn skoger, og lagrer det i tusen år. De foreløpige beregningene om at hvert voksne tre vil ha dempet cirka 500 kg CO2 i løpet av 25 år, involverer estimatet om at rundt 24% av beholdningen bindes i selve treet og i jordsmonnet. WIF prosjekterer også videre med en beregningen om at mer enn 2 millioner tonn CO2 er lagret i jorda, basert på analyser av jordprøver fra parkene, utført av Pathein University og Yangon University. Beregningen konkluderer med at 2 millioner bevarte trær i parken, vil dempe minst 1 million tonn CO2. WIFS prosjekt om å plante nye trær er en del av Bærekraftig Rehabiliteringsprosjekt, og en prosess i rute til å fjerne 3.7 millioner tonn CO2 – enten som reduserte eller stansede utslipp.

 

Kilde: 2016 Raintrust Sustainable Venture’s validation report.

Fra:

2016 Raintrust Sustainable Venture´s validation report.