La oss sammen

plante en milliard

mangrovetrær

 til støtte for FNs Klimaavtale i Paris og FNs bærekraftsmål

PLANT TRÆR NÅ!

Hovedsamarbeidspartnere

WORLDVIEW INTERNATIONAL FOUNDATION

En spire av håp for planeten vår.

Vårt oppdrag er å plante en milliard mangrove trær, som vil motvirke 500 millioner tonn CO2. Treplantingen vil også styrke og sikre lokalsamfunnenes livskvalitet ved å fremme biologisk mangfold og beskytte truede dyrearter.

PLANT TRÆR NÅ!

Se film

9018761

trær er plantet
Blue carbon

Vår løsning for å bekjempe klimaendringer

Thor Heyerdahl Climate Park

Av alle trær på planeten, er Mangroven det eneste treet som vokser i saltvann. Den beskytter liv og eiendom mot sykloner og andre ekstreme værforhold, samtidig som den begrenser  økning av havnivået i kystområdene. Mangrovetrærne bevarer økosystemet og filtrerer forurenset for beskyttelse av sjøgress og korallrev

WIF

Thor Heyerdahl Klimaparker

Ved Thor Heyerdahl klimaparker har vi i samabeid med kystbefolkningen plantet millioner mangrovetrær som fanger og lagrer opptil 5 ganger mer CO2 enn andre tresorter.  Naturens egen metode testet gjennom millioner av år er det mest kostnadseffektive tiltaket i klimakampen der alle kan bidra. 

1

Fase 1

Prosjektets første fase innebærer restaurering av 2200 mål med mangroveskog. Dette vil motvirke effekten av 3.600.000 tonn CO2 og gi en viktig effekt på miljøet og beskytte sårbare lokale kystsamfunn.
2

Fase 2

Prosjektets andre fase er å utvikle et parkområde på 2100 mål mellom 2019 og 2023. Et større prosjekt som innebærer treplanting og bevaring av 75000 mål er planlagt i Myanmar. Total CO2-reduksjon for disse to prosjektene er 150 millioner tonn Co2.
3

Fase 3

Prosjektets tredje fase vil begynne i India og Indonesia i 2020, og det langsiktige målet er å plante en milliard trær.

«Restaurering av tapt mangroveskog er et praktisk og meningsfullt bidrag til å styrke naturens egen evne til å skape klimabalanse, utprøvd gjennom årtusener. Å plante disse mirakeltrærne er mer enn en visjon – det er en feiring av livet på jorda. At vi tror på en levelig framtid er mer enn en drøm; det er en forpliktelse overfor vår globale verden.»

Dr.Arne Fjørtoft,

Generalsekretær og grunnlegger av WIF, konsulent for FN.

Co2-demping:

I følge den internasjonalt anerkjente metodikken, vil hvert tre redusere over 500 kg i løpet av 20 år.

I Norge slipper hver nordmann gjennomsnittlig ut. 10 tonn Co2 per hode, per år. En investering i 20 trær i året vil “slette” ditt fotavtrykk.

Hvordan pengene fordeles hos WIF:  

  • 67 % for treplanting og utvikling
  • 25 % for bærekraftig utvikling  / fattigdomsbekjempelse
  • 8 % for administrasjon og rapportering

Hvert sertifikat er markert med områder og du vil motta dronebilder av trærnes vekst.

Generalsekretær FN.

Kofi A. Annan

«Frihet fra tvang sikrer folkets frihet. Worldview og dets motstykke Young Asia Television er redskaper for fred og internasjonal forståelse. Disse er eksempler på hvordan media kan bidra til bevaring og utvidelse av demokratiet.»

Oppdagelsesreisende, forfatter og den første visepresident i Wif.

Thor Heyerdahl

«Et globalt perspektiv sikter mot å øke forståelsen mellom både utviklede samfunn og samfunn som mer eller mindre er i støpeskjeen. Begge samfunnstypene har noe å bidra med overfor hverandre.»

Mangroverestaurering

Prosjektet startet i 2012 med tre års forskning på restaurering av mangroveskog i kystområder. Et beskyttende tiltak mot de negative effektene av klimaforandringene, som utslipp av klimagasser.

Bærekraftig utvikling

62% av befolkningen i samfunnene lever under FNs fattigdomsgrense.Vårt mål er å øke inntektene deres med over 100% i løpet av de neste fem årene ved å fokusere på bedre levekår og tilpasning til de lokale og globale klimaendringene.

Biomangfold

Biomangfold betyr ikke bare å opprettholde eksisterende flora og fauna, men også å berike miljøet med verdier slik som en genbank med 64 arter av mangrove og beslektede tresorter.
Vi beskytter også utrydingstruede arter som elefanter, havskilpadder og dugonger i parkområdene.

Partners 

Margot Wallström, Sveriges utenriksminister og styremedlem i Wif

Margot Wallström

«Global oppvarming er den største utfordringen i menneskets historie, men vi kan vinne denne kampen med støtte fra alle som bryr seg. Jeg har besøkt Thor Heyerdahl Climate Park i Myanmar, og erfart en effektiv prosess med stor lokal og global påvirkning.»

Miljøvernleder og Visegeneralsekretær i FN:

Erik Solheim

«Klimakonferansen i Paris i desember 2015 ga håp for framtida. For å holde temperaturøkningen under to grader Celsius, er det et presserende behov for øyeblikkelig handling. I tillegg til å begrense utslipp og redusere mengden Co2 som allerede finnes i atmosfæren, er det like viktig å beskytte verdens regnskoger mot hogst, og å gjenoppbygge tapt mangroveskog. Disse tiltakene er essensielle for å nå de ønskede klimamålene. Et av landene som har stort behov for å gjenoppbygge mangroveskogen, er Myanmar.»