En oversikt

Myanmars rike biomangfold er truet. Dette er spesielt relatert til over 800 truede endemiske orkidearter. Disse vakre, blomstrende plantene forsvinner raskt, grunnet ulovlig hogst og ulovlig høsting for eksport til Kina som bruker dem i tradisjonell, kinesisk medisin.Da Kong Harald og Dronning Sonja besøkte Myanmar i 2014, ga de støtte til Norges arbeid med å samle og lagre frø til den Globale Frøbanken på Svalbard fra 400 truede orkidéer. 

Projektet startet i 2015 i samarbeid mellom Forestry Department og WIF. En viktig komponent var etableringen av et velutstyrt laboratorium og lagerrom for orkidéfrø ved Forestry Department’s Research Institute i Yezin. Frøene vil bli tatt vare på av instituttet, før de sammen med frø fra truede endemiske orkidéplanter blir brakt til frøbanken på Svalbard for permanent lagring. 

Prosjektet har ledet ekspedisjoner til alle provinsene i Myanmar, og samlet både frø og morplanter for senere pollinering og frøsamling. Prosjektet er støttet av den norske ambassaden i Myanmar og Utenriksdepartementet.

Orkidélaboratorium

WIF har siden 2013 produsert rundt 800 000 orkidéplanter fra truede arter i sitt laboratorium i Yangon. Majoriteten av disse har blitt plassert ute i villmarken, for å hindre utryddelse av de vakre vekstene, mens andre har blitt gjort tilgjengelige for orkidéentusiaster.

Prosjekt

Saving endangered endemic orchids

What

Seeds to be stored at Svalbard Global Seed Vault Norway