Plante område B (B: 1 – 967)

Oppdatert 10.05.2020

Se etter ditt nummer på sertifikatet for å finne posisjonen til dine trær. Hver rute i rutenettet har en størresle én hektar (10 mål).

Planteområde: Thor Heyerdahl Climate Park 1 – Ferdigstilt

Thabawkan & Thegone

Chaungtha

Kyunhlargyi

Thabawkan & Thegone